Age  :  Opadgående, Age uke  :  Opadgående parade , Ashi  :  Ben ,Ashi barai  :  Benfejning , Barai :Fejning,Bunkai  :  Forståelse , Chudan  :  Mave , Dachi  :  Stilling ,Dan  :  Dan ,Do  :  Vej ,Dojo:Træningssted ,Dojo kun  :  Karate-regler ,Embusen  :  Mønster ,Empi  :  Albuen ,Empi uchi  :  albue-slag, Fudo dachi Benstilling med 55% vægt på forreste og 45% vægt på bageste ben.  , Fumikomi  : Nedadgående spark, der ekspempelvis bruges over knæet i heian sandan. ,Funakoshi, Gishin  :  Funakoshi, Gishin ,Gedan  :  Skridtet ,Gedan barai  :Nedadgående, fejende parade for skridtet  ,Gedan uke  : Parade mod et gedan angreb ,Geri  :  Spark ,Gi Træningsdragt ,Go  :  Tallet 5 ,Gohon kumite  :  5-skridts kamp ,Gyaku zuki  : Stød med modsat arm af det ben, der er forrest  ,Ha-chi  :  Tallet 8 ,Hajime  :  Begyndt ,Hamni  :  Hoften holdt tilbage ,Hara  :Hoftesektionen,Heian  :  Fredfyldt sind ,Heisoku dachi  : Sammenfoldning af ben efter spark (at trække underbenet tilbage).  Hidari  :  Venstre ,Hiki  :  Tilbage ,Hiki ashi  : Sammenfoldning af ben efter spark (at trække underbenet tilbage). ,Hikite  : At trække eller føre hånden tilbage efter et angreb  ,Hiza  :  Knæ ,Hiza geri  : Spark med knæet ,Honbodojo :  Hoved-dojo ,I-chi  :  Tallet 1 ,Jiyu ippon kumite  :  1-skridts kamp ,Jiyu kumite  :  Frikamp ,Jodan  :Hovedet ,Ju  :  Tallet 10 ,Juji uke  :Dobbeltparade med krydsede håndled  ,Kage zuki  :Krogstød ,Kaimoko  :Vågn op ,Kakato  Hælen ,Kamae- te  :  Gå i kampstilling ,Kamea :Kampstilling ,Kanazawa, Hirokazu  :  Kanazawa, Hirokazu ,Kara  :  Kan enten betyde "tom" eller "kinesisk". ,Karate : Tom hånd eller kinesisk hånd.  ,Karate-do  : Den tomme hånds vej, eller den kinesiske hånds vej. Karate-ka  :Udøver ,Kata  : Figurøvelser ,Keage  :  Snap .Kekomi  :  Stop ,Kiai  :  Kampråb ,Kiba dachi  :Bestilling med 50% af vægten på hvert ben ,Kihon  :Grundteknikker,Kihonippon kumite  :Grundlæggende 1-skridts kampøvelser  ,Kime  : At spænde musklerne under udførelsen af en teknik, på præcis det rigtige tidspunkt ,Kizami  :Samme ,

Hvor

Billeder

Lejr

Sidste nyt

Shihan

Instruktører

Links

Forside

 

 

Graduering af Sensei Boris 4. Dan og Sensei Alfredo 3. Dan

Graduering af Sensei Boris 4. Dan og Sensei Alfredo 3. Dan


Virum Karate Klub deltog for første gang i et stævne, og det blev til en guldmedalje og en bronze.

Camilla Bronce

Alexander guldmedalje


Graduerings billeder fra Virum i december måned taget af

Anders Løvenkjær

Overrækkelse af diplom

Graduenterne

Dommerne Alfredo Ahcene Boris

Graduering 1

Graduering 2

 

Virum Karate Klub - Fuglsanggårdsskolen, Askevænget 10, 2830 Virum - Sitemap