Kizami geri  : Spark med forreste ben (samme side som den forreste arm).  Kizami zuki  : Stød med forreste arm (samme side som det ben der er forrest).  Kochen  :  Tilbage ,Kokutzu dachi  : Benstilling med 70% af vægten på bageste fod og 30% på forreste ,Kosa dachi  : Stilling hvor benene er krydsede og knæene er bøjede  ,Kumite  :  Kamp ,Kyo dachi :  Lille kokutzu dachi ,Kyu  :  Gradsbenævnelse hos ikke-sortbælter (elev-grader). Kyu : Tallet 9 ,Maai :  Rækkevidde ,Mae  :  Front ,Mae geri  :  Frontspark ,Mae geri ren geri  :  2 mae geri efter hinanden, med et lille skridt imellem. Det første ,spark er chudan, det andet jodan.Makiwara  :  Boksepude ,Mawashi  :  Cirkelbevægelse , Mawashi geri  :  Cirkelspark ,Mawashi zuki  :  Cirkelstød ,Mawate  :  Vend ,Migi  :  Højre ,Moksu  :Direkte oversat: Væk fra verden. Betyder luk øjnene, og gå i meditationstilstand ,Moroto uke  : 2-håndsparade for chudan ,Moto dachi : Lille zenkutzu dachi, Nekoashi dachi  : Benstilling med 90% af vægten på bageste ben og 10% på forreste ,Ni  :  Tallet 2 ,Nukite  :  Spydhånd ,Oi zuki  : Stød under skridt fremad, med samme arm som det ben der ender orrest. Rei  :  Buk ,Roku  :  Tallet 6 ,San  :  Tallet 3 ,San  :  Ærede ,Sanbon kumite  :  3-skridts kampøvelse ,Seiza  :  At sætte sig,Sempai  :  Betegnelse for højeregradueret eller mere erfaren karate-ka, typisk en instruktør ,eller hjælpeinstruktør,Sensei  :  Træner ,Sensei ni rei  : At bukke for sensei. Shi  :  Tallet 4 ,Shiai kumite  : Frikamp ,Shi-chi  :  Tallet 7 ,Shizentai  :  ,Shomen  :  Fremefter ,Shuto  :  Åben hånd,Shuto uchi  : Åbenhåndsslag ,Shuto uke  :  Åbenhåndsparade ,Sokuto  :  Fodkanten ,Soto uke  :  Udvendig ,parade ,Sukui uke: Naturlig, afslappet stilling. ,Tai sabaki  :  At undgå et angreb ved at flytte sig. ,Te  :Hånd ,Teisho  :  Den nederste del af håndfladen.,Teisho uchi  :  Slag med nederste del af håndfladen,Tettsui  : Hammerhånd ,Tobi geri  : Flyvespark ,Tokui kata  :  Favoritkata ,Uchi  :  Slag ,Uchi uke  :  Slagparade ,Ude  :  Arm ,Ude uke  : Underarmsparade ,Uke  :  Parade ,Uraken  : Bagsiden af en knyttet hånd, specifikt ,versiden af de to første knoer ,Uraken uchi  : Slag med uraken.  ,Ushiro  :  Bagved eller bagud. ,Ushiro geri  : Baglæns spark. Waza  :  Teknik ,Yame  :  Stop ,Yoi  :  Parat ,Yoko  :  Siden ,Yoko keage geri  : ,Snapspark ,Yoko kekomi geri  :  Stopspark ,Yon  :  Tallet 4 ,Yose ashi dachi  :  Benstilling, mellemstillingen Ved bevægelse i kiba dachi.Zanshin : At være parat. ,Zazen  :  Meditation ,Zenkutzu dachi  : Benstilling med 60% ,af vægten på forreste fod og 40% på bageste ,Zenzchen  :  Fremad, forlæns Zuki  :  Stød

Ahcene Bendjazia´s Copenhagen Karatedo


Stilart

Shihan

Billeder

Kata

Japansk

Dojo/medlemskab:

Virum

Lyngby

City

Nørrebro

Østerbro

Jiu Jitsu

 

 

Genseiryu Karate in Denmark:

Genseiryu Karatedo came to Denmark in 1967 with Japanese Soke Tonegawa Yukio.

Shihan Ahcene Bendjazia is educated and graduated by Soke Tonegawa Yukio in Budokan, Copenhagen and started teaching under supervision of Yukio Sensei in 1973.

In 1974 Shihan Ahcene Bendjazia took over the teaching in Budokan as Soke Tonegawa Yukio went back to Japan.

In the illustrated book about ”Karate” by Bent Jakobsen (1981), Shihan Ahcene Bendjazia is the technical adviser, showing how the techniques of Genseiryu Karate works. Klick1 Klick2

Stilart: Genseiryu


Gen betyder univers.

Sei betyder kontrol.

Ryu betyder metode.

Ovenstående skal forstås, som en måde hvorpå man kan opnå kontrol over sig selv i forhold til sine omgivelse.

Genseiryu stilarten stammer fra øen Okinawa i Stillehavet.
Shihan Seiken Shukumine, elev af Okinawate Mester Kishimoto, skabte Genseiryu stillarten i årene efter 2. verdenskrig.

Genseiryu i Danmark:
Gensei ryu stilarten kom til Danmark i 1967 med den Japanske instruktør, Sensei Soke Tonegawa Yukio som succesfuldt etablerede stilarten. Sensei Tonegawas ildsjæl indenfor budo er der ingen tvivl om, hans kontinuerlige tilegnelse af ny viden og kunnen samt hans dedikation som student og underviser er kun at beundre.

Shihan Ahcene Bendjazia er uddannet direkte af Sensei Tonegawa Yukio og begyndte at undervise under Tonegawa i 1973. I året 1974 overtog og fortsatte Shihan Ahcene Bendjazia karate undervisningen i Budokan, da Sensei Tonogawa rejste tilbage til Japan.

Siden har mange elever trænet under Shihan Ahcene og stort set alle karate udøvere af Gensei Ryu stilarten i Danmark, har modtaget sin uddannelse direkte under Shihan Ahcene. Under alle omstændigheder har de fleste Gensei Ryu udøvere i Danmark i dag, enten fået al deres basis træning eller sorte bælte. Mange af disse elever har i dag deres egne skoler, blandt disse er Jackie Moos, Jimmi, Jan, Henrik, Alfredo, Boris, osv, osv (kender ikke alle navnene)

Beklageligvis er der i de sidste år forekommet en opdeling indenfor Gensei Ryu, som i stedet for at følge Budo ånden, samle og udvikle stilarten, beklageligvis er med til at splitte den op. Shihan Ahcene Bendjazia fortsætter dog stadig sin udvikling, træning og undervisning i den rette Bushido ånd. Gensidig respekt, oprigtighed, gensidig respekt og loyalitet overfor sine elever og stilarten. Man fristes til at huske de gode gamle dage, og ære den kundskabsrige krigers anstændige vej i livet.

Shihan Ahcene Bendjazia har siden figureret som teknisk konsulent i blandt andet bogen om Karate af Bent Jakobsen (1981). (Bogen kan lånes på bibliotekerne) ydermere har han bidraget sine tidligere elever med opstart af træningssteder.

Shihan Ahcene Bendjazia er 6. Dan og er den højst graduerede i den stilart i Europa.

 

 

Sitemap