errgGensei Ryu Karate-do Union

Kom og få en gratis prøvetime - i gymnastiktøj eller Gi.

Prøvetime


Er du fyldt 6 år kan du komme og træne i Genseiryuunion Karate Klub!

Vore yngste medlem er 6 år og vores ældste medlem er over 67 år. Ydermere har vi også mange familier hvor både børn og mor + far træner.

Nogle af vores medlemmer kommer for motionens skyld, og andre for elite trænings skyld, nogle kommer for at lære selvforsvar.

Du/I er velkommen til at komme forbi og få nogle gratis prøvetimer!!

(Husk Genseiryuunion primært optager nye medlemmer/giver prøvetimer i August/September, samt Januar/Februar.)

Velkommen :-) - Tilbage

Trial lesson

Are you filled six years you can come and train in Genseiryuunion Karate Club!

Our youngest member is 6 years old and our oldest member is over 67 years. Furthermore, we have also many families where both children and mother + father coach.

Some of our members come terms of fitness, and other elite training's sake, some come to learn self-defense.

You / You're welcome to come by and get some free trial hours !!

(Remember Genseiryuunion primarily admit new members / offers trial lessons in August / September and January / February.)

Karate familien