Age  :  Opadgående, Age uke  :  Opadgående parade , Ashi  :  Ben ,Ashi barai  :  Benfejning , Barai :Fejning,Bunkai  :  Forståelse , Chudan  :  Mave , Dachi  :  Stilling ,Dan  :  Dan ,Do  :  Vej ,Dojo:Træningssted ,Dojo kun  :  Karate-regler ,Embusen  :  Mønster ,Empi  :  Albuen ,Empi uchi  :  albue-slag, Fudo dachi Benstilling med 55% vægt på forreste og 45% vægt på bageste ben.  , Fumikomi  : Nedadgående spark, der ekspempelvis bruges over knæet i heian sandan. ,Funakoshi, Gishin  :  Funakoshi, Gishin ,Gedan  :  Skridtet ,Gedan barai  :Nedadgående, fejende parade for skridtet  ,Gedan uke  : Parade mod et gedan angreb ,Geri  :  Spark ,Gi Træningsdragt ,Go  :  Tallet 5 ,Gohon kumite  :  5-skridts kamp ,Gyaku zuki  : Stød med modsat arm af det ben, der er forrest  ,Ha-chi  :  Tallet 8 ,Hajime  :  Begyndt ,Hamni  :  Hoften holdt tilbage ,Hara  :Hoftesektionen,Heian  :  Fredfyldt sind ,Heisoku dachi  : Sammenfoldning af ben efter spark (at trække underbenet tilbage).  Hidari  :  Venstre ,Hiki  :  Tilbage ,Hiki ashi  : Sammenfoldning af ben efter spark (at trække underbenet tilbage). ,Hikite  : At trække eller føre hånden tilbage efter et angreb  ,Hiza  :  Knæ ,Hiza geri  : Spark med knæet ,Honbodojo :  Hoved-dojo ,I-chi  :  Tallet 1 ,Jiyu ippon kumite  :  1-skridts kamp ,Jiyu kumite  :  Frikamp ,Jodan  :Hovedet ,Ju  :  Tallet 10 ,Juji uke  :Dobbeltparade med krydsede håndled  ,Kage zuki  :Krogstød ,Kaimoko  :Vågn op ,Kakato  Hælen ,Kamae- te  :  Gå i kampstilling ,Kamea :Kampstilling ,Kanazawa, Hirokazu  :  Kanazawa, Hirokazu ,Kara  :  Kan enten betyde "tom" eller "kinesisk". ,Karate : Tom hånd eller kinesisk hånd.  ,Karate-do  : Den tomme hånds vej, eller den kinesiske hånds vej. Karate-ka  :Udøver ,Kata  : Figurøvelser ,Keage  :  Snap .Kekomi  :  Stop ,Kiai  :  Kampråb ,Kiba dachi  :Bestilling med 50% af vægten på hvert ben ,Kihon  :Grundteknikker,Kihonippon kumite  :Grundlæggende 1-skridts kampøvelser  ,Kime  : At spænde musklerne under udførelsen af en teknik, på præcis det rigtige tidspunkt ,Kizami  :Samme ,

Ahcene Bendjazia´s Copenhagen Karatedo


Hvor

Billeder

Lejr

Sidste nyt

Shihan

Instruktører

Links

Forside

 

 

Genseiryu Unions Chef Trænere

Karate instruktørerne

Sensei Alfredo 3. Dan
   Shihan Ahcene 7. Dan
Sensei Boris 4. Dan
Se: Virum

Sensei Alfredo Nicosia

Tlf.: 4098 0387

alfredo@genseiryuunion.dk

Shihan Ahcene Bendjazia

Tlf.: 35 39 94 07 / 23 90 94 07

Ahcene@genseiryuunion.dk

Sensei Boris Zeichner

Tlf.: 29 44 35 08

Boris@genseiryuunion.dk

Nørrebro Karate Klub -, 2200 Kbh. N - Sitemap